0
AGAMA ITU MUDAH

Hadith diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
‏ "‏ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَىْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ ‏"‏‏

Maksudnya:

Dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang menyusahkan dirinya dalam agama melainkan tidak dapat melaksanakannya dengan sempurna (semakin berat dan sulit). Maka kerjakanlah sebagaimana yang semestinya,dan bergembiralah (kerana memperoleh pahala) serta beribadatlah (memohon pertolongan Allah SWT) pada waktu pagi, petang dan sebahagian malam."

KETERANGAN:

Ø  Islam adalah agama yang mudah, dimana Allah SWT telah menghilangkan kesulitan-kesulitan seperti yang dibebankan oleh umat-umat terdahulu. Contoh cara taubat umat terdahulu adalah dengan jalan bunuh diri, sedangkan taubat umat ini adalah hanya dengan meninggalkan perbuatan tersebut serta menyesali.
Ø  Hadith ini juga merupakan anjuran terhadap rukhsah (keringanan) yang diberikan oleh Allah SWT dalam beribadah mengikut kadar kemampuan.
Ø  Maka apabila ruhksah itu diberikan, bergembiralah bagi setiap amalan yang sedikit namun terus menerus dan usaha dalam mentaati perintah Allah SWT namun tidak dapat melakukannya dengan sempurna disebabkan kadar kemampuan. Contohnya bagi solat orang yang kurang upaya.

Agama itu mudah, Namun jangan kita menjadikan kemudahan yang diberikan itu sebagai alasan kita dalam melanggari perintah Allah SWT. Di mana tidak semua perkara boleh dianggap mudah dan ringan  umpamanya perintah menutup aurat. Kerana banyaknya dalil yang meWAJIBkan untuk menjaga aurat terutamanya golongan wanita. Firman Allah SWT:


$pkšr'¯»tƒ ÓÉ<¨Z9$# @è% y7Å_ºurøX{ y7Ï?$uZt/ur Ïä!$|¡ÎSur tûüÏZÏB÷sßJø9$# šúüÏRôム£`ÍköŽn=tã `ÏB £`ÎgÎ6Î6»n=y_ 4 y7Ï9ºsŒ #oT÷Šr& br& z`øùt÷èムŸxsù tûøïsŒ÷sム3 šc%x.ur ª!$# #Yqàÿxî $VJŠÏm§ ÇÎÒÈ
Maksud:
 Wahai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.                                                                                                                                                              (Surah al-Ahzab:59)(Sahih Bukhari. Kitab Iman. Hadith No:39)

(Ibnu Hajar al-Asqalani, 2009, Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari. Jakarta : Pustaka Azzam)

0 comments:

Post a Comment

Back to Top